Profil pengguna

uitmbid_admin1@uitm.edu.my (34) transparent.gif


  • Pengguna berdaftar sejak: Jul 13, 2020
  • Dari Malaysia
  • Jumlah maklum balas diterima: 34
  • Jumlah maklum balas positif yang diterima: 34 (100%)
  • Jumlah maklum balas neutral yang diterima: 0 (0%)
  • Jumlah maklum balas negatif yang diterima: 0 (0%)

Maklum balas Terkini

 
Bulan Lepas 0 0 0
Enam Bulan Lalu 0 0 0
Dua Belas Bulan Lalu 0 0 0
Maklum balas sebagai Penjual 34 0 0
Maklum balas sebagai Pembeli 0 0 0